Χρήσιμες Πληροφορίες για το Φυσικό Αέριο

26/04/2021

Τι είναι το φυσικό αέριο?


Το φυσικό αέριο είναι αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρό αριθμό ατόμων άνθρακα. Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του θεωρείται οικολογικό καύσιμο.

Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο, αόρατο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή δίνεται τεχνητά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως ο γαιάνθρακας ή το πετρέλαιο, έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον. Παράγει, για παράδειγμα, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε μονάδα παραγόμενης ενέργειας.


Χρήσεις φυσικού αερίου


  • Αποτελεί βασική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Χρησιμοποιείται στην παραγωγή υδρογόνου.
  • Καύσιμο οχημάτων (οικολογικά οχήματα). Το 2005, οι χώρες με τον μεγαλύτερο αριθμό      οικολογικών οχημάτων ήταν η Αργεντινή, η Βραζιλία, το Πακιστάν, η Ιταλία, το Ιράν και οι Η.Π.Α.. Γίνονται, επίσης, προσπάθειες για χρήση του και στην αεροπορία.
  • Οικιακή χρήση (μαγειρική, θέρμανση κ.α.)
  • Άλλες χρήσεις (παραγωγή γυαλιού, υφασμάτων, ατσαλιού, πλαστικών, ειδών χρωματισμού και άλλων προϊόντων)


Διαφορές μεταξύ φυσικού αερίου και υγραερίου

Το φυσικό αέριο εξάγεται αυτούσιο με γεωτρήσεις σε κοιτάσματα φυσικού αερίου ανα τον πλανήτη. Αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και  ενώσεις υδρογόνου και δεδομένου ότι έχει την πιο χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα στη φύση, το κάνει πιο φιλικό στο περιβάλλον.

Το υγραέριο  είναι υποπροϊόν του πετρελαίου και παράγεται κατά την βιομηχανική επεξεργασία της διύλισης του. Ο όρος υγραέριο αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν αποτελείται κατά βάση από μείγμα κάποιων από τους ακόλουθους υδρογονάνθρακες: προπάνιο, προπένιο (προπυλένιο), κανονικό βουτάνιο, ισοβουτάνιο, ισοβουτυλένιο, βουτένιο (βουτυλένιο) και αιθάνιο.


Πλεονεκτήματα φυσικού αερίου


Οικονομία

Το φυσικό αέριο είναι πιο οικονομικό από το πετρέλαιο κατά μέσο όρο 40% και το ηλεκτρικό ρεύμα κατά 50% !


Φιλικό προς το περιβάλλον

Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο συμβατικό καύσιμο. Παράγει σημαντικά λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με άλλα καύσιμα. Λόγω της αέρια μορφής του δεν είναι υπαίτιο για τη μόλυνση του εδάφους και των υπόγειων υδάτων.


Καθαριότητα

Το φυσικό αέριο είναι ένα ορυκτό καύσιμο σε αέρια μορφή και δεν αφήνει υπολείμματα (όπως το πετρέλαιο) και δυσάρεστες οσμές.


Μειωμένο κόστος συντήρησης συσκευών

Λόγω της καθαρής καύσης του εξασφαλίζει μειωμένο  κόστος συντήρησης συσκευών και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.